Anneme bir miktar para verdim. Annem kabul etmedi ve bana geri verdi. “Vallahi almam” dedim. Ablam parayı alıp cüzdanıma koydu. O parayı harcarsam yemin kefareti ödemem gerekir mi?
Fıkıh kitaplarında der ki: "Çocuğu dövmeye kalkan adama, “Bunu döversen seninle konuşmam" diye yemin etse, adam biraz oturup, sonra döğerse, konuşmaması lazım gelmez.” İkincisi almam demekle annesinden almamak kastediliyor Böyleyse zaten mesele yoktur. Üçüncüsü “alma fiilini” siz yapmadınız. Başka biri yaptı. Ta’lik üzerine yapılan talakın misallerine de bakılırsa bu gibi işlerde sanki içinde bulundukları zaman kastedilmektedir. Biraz vakit geçerse veya araya başka bir iş/kimse girer bu yemin/talak sahih olmuyor. Burada da aynısı tahakkuk eder. Bunu, “her ne zaman senden alırsam” diye kayıtlasaydı o zaman farklı olurdu. Ama bu sefer de kendisi almayıp başkasına aldırırsa yine yemini bozulmazdı.
21 Kasım 2020 Cumartesi
Alakalı Başlıklar