İttihat ve Terakki cemiyeti ilk kurulduğu yıllarda, tıbbiye ve askeri mekteplerle tahkikat yapılıp, fakat hükümet bunu basit bir talebe hadisesi olarak gördüğü için affedildiği doğru mudur?
Maalesef, Sultan Abdülhamid devri ricalinin merhamet ve toleransı ya da ileri görüşlü olmamaları sebebiyle bu gibi gayrı meşru işler yüz bulup inkişaf etmiştir.


10 Kasım 2020 Salı
Alakalı Başlıklar