Esra ismi koymak doğru mudur?
Esrâ (elif+sin+ra+elif), esirler demektir. Sonuna bir de ayn gelirse, daha hızlı demektir. İsrâ, gece yürüyüşü demektir. Şu halde koymamak daha iyidir.


10 Kasım 2020 Salı
Alakalı Başlıklar