Amerikalı bir hanım ile görüşüyorum. Kendisi Hıristiyan. Tanrı birdir ve ona inanıyorum, ama dinimi yaşamıyorum, diyor. Böyle biri ile evlenilebilir mi?
Yabancı kadınlarla yüz yüze veya online görüşmek zaruret olmadıkça caiz değildir. Salih bir Müslüman erkek, salih bir Müslüman kadınla evlenir. Dinini kayıran bir erkek, bırakınız gayrimüslim bir kadınla, dinin icaplarını yerine getirmeyen Müslüman bir kadın ile bile evlenmez. Aynı şey kadın için de caridir. Müslüman erkeğin, Hıristiyan veya Yahudi bir kadınla veya fasık yahut bidat ehli bir Müslümanla evlenmesi sahih; ama tahrimen, yani günaha yakın mekruhtur.
6 Kasım 2020 Cuma
Alakalı Başlıklar