Nisbet i’si fizikî, elektrikî gibi ecnebi asıllı kelimelerin sonuna getirilebilir mi?
Evet. Bunlar artık Türkçedir.


6 Kasım 2020 Cuma
Alakalı Başlıklar