“Kim Rebiülevvel ayına girildiğini birbirine haber verirse, onu cennetine alması için kıyamete kadar Allaha dua edeceğim” mealinde bir hadis-i şerif var mıdır?
Din kitaplarında böyle bir rivayete rastlamadık.
22 Ekim 2020 Perşembe
22 Ekim 2020 Perşembe
Alakalı Başlıklar