Anadolu’da yetişip de bütün İslam dünyasında meşhur olmuş, kitapları okutulmuş Gazali, Seyyid Şerif Cürcani, Suyuti, Razi, Beydavi ayarında bir âlim var mıdır?
Yüzlerce vardır. Cemalettin Aksarayî, Molla Fenarî, Molla Hayalî, Molla Husrev, Ebussuud Efendi, Birgivi, Hadimi, Tarsusi bunlardan sadece birkaçıdır.


22 Ekim 2020 Perşembe
Alakalı Başlıklar