Yeniçerilerin sakalsız oluşunun sebebi nedir?
Yeniçerilerin ve şehzadelerin sakalsız ve bıyıksız olduğu kati değildir. Öyle bile olsa, sakal bir özür ile kesilebilir. Muharebede tehlike ve dezavantaj hâsıl ettiği için kesilmiş olabilir.


22 Ekim 2020 Perşembe
Alakalı Başlıklar