Lisanımızda bulunan, mesela tefekkür, tezekkür ve teemmül gibi kelimelerin arasındaki ince farkları öğrenebileceğimiz kaynaklar nelerdir?
Bunu anlatan galâtât kitapları eskiden vardı. Şimdi yoktur. Nejat Muallimoğlu, Tahir Nejat Gencan gibi yazarların eserlerinde bahsediliyor. Ayrıca lügata da bakmalıdır.


22 Ekim 2020 Perşembe
Alakalı Başlıklar