Emir Sultan’ın Yıldırım Sultan Bayezid’e Ulu Câmi’nin 4 kapısına 4 meyhane aç demesi ve bunun üzerine padişahın içkiyi bıraktığı doğru mudur?
Emir Sultan, padişahın damadıdır. Damadın, kayınpederine, hem de padişaha, hem de böyle edebe uymayan bir şey söylemesi, olacak iş değildir. İçki içen bir adamın cami yaptırdığı görülmüş müdür? Sultan Bayezid, Timur’a yenildiği için, Osmanlı tarihçileri hep bir günah keçisi aramış, bunu padişahın içki içmesine ve Sırp kızıyla evlenmesine bağlamıştır. Bunlar uydurmadır.
12 Ekim 2020 Pazartesi
Alakalı Başlıklar