İlmihalde geçen “Ev, dükkân, hayvan, elbise gibi kıyemî olan, yani misli bulunmayan şeyleri ödünç vermek fâsiddir ve hemen geri vermek lâzımdır. Kullanılması haram olur” ifadesini nasıl anlamalıdır?
Bu Türkçe'nin kifayetsizliğidir. Türkçede karz için de ariyet için de ödünç kelimesi kullanılıyor. Kıyemî mallar için caiz olmayan ödünç, karzdır; caiz olan ödünç âriyettir. Bu gibi mallar karz verilemez; çünkü istihlak olunamaz; tüketilemez. Buğday, pirinç, para gibi mislî mallar ise ariyet değil, karz verilir. Çünki insanlar bunu kullanmak değil, tüketmek için alır.


12 Ekim 2020 Pazartesi
Alakalı Başlıklar