İlmihalde, zekât vermek lazım olup da,  (o sene vermeyip) özürsüz geciktiren günaha girer ve şehadeti kabul olmaz, diyor. Bu, nikâhta şahit olamaz manasına gelir mi?
Bu ihtilaflı bir meseledir. Şeyhayn’a (İmam Ebu Hanife ve Ebu Yusuf’a) göre böyledir. Ama İmam Muhammed’e göre 1 sene içinde verebilir. Özür varsa hepsine göre geciktirebilir.
29 Eylül 2020 Salı
Alakalı Başlıklar