Namazda iki secde arasında rabbiğfirlî okumak müstehab mıdır?
Her ne kadar Hanefiler alışmamış ise de, Rabbiğfirlî, yani "Rabbim beni mağfiret eyle" okumakta mahzur yoktur, hatta iyi olur. İbni Abidin hazretleri diyor ki, “İki secde arasında okunması sünnet olan zikir yoktur. İmam Ebu Yusuf şöyle demiştir: «İmam-ı Azam’a sordum, bir adam başını rükû veya secdelerden kaldırdıktan sonra, Allahümmağfirlî diyecek mi, dedim. Rabbena lekel hamd diyecek, cevabını verdi ve sustu.» Hazret-i İmam gerçekten güzel cevap vermiştir. Çünkü onu istiğfardan men etmemiştir. Ben derim ki bu sözde istiğfarın mekruh olmadığına işaret vardır. Çünkü mekruh olsa, ondan men ederdi. Nitekim rükû ve secdelerde Kur’an-ı kerim okumaktan men etmiştir. Bunun sünnet olmaması, caiz olmasına aykırı değildir. Nasıl ki Fatiha ile sure arasında besmele çekmek de öyledir. Hatta İmam Ahmed’in hilafından kurtulmak için iki secde arasında mağfiret duasında bulunmanın mendub olması gerekir. Çünkü İmam Ahmed’e göre, kasten bu duayı terk etmekle, namaz bozulur. Bizim mezhebimizde sarahaten bunu söyleyen görmedim. Ama ulema hilafa riayet etmenin müstehab olduğunu söylemişlerdir.”
28 Eylül 2020 Pazartesi
Alakalı Başlıklar