Tarih usulü öğrenmek için kaynak tavsiye eder misiniz?
Zeki Velidi Togan’ın Tarihte Usul ve Türk Tarih Kurumu’nun neşrettiği Tarih Tenkidinin Esasları diye bir kitap vardır.
8 Eylül 2020 Salı
Alakalı Başlıklar