Bir adam, geride annesi, zevcesi, bir kızı, bir oğlu, 2 erkek kardeşi ve 2 kız kardeşini geride bırakarak ölse; annesi alzheimer hastası olsa ve torunu bakıyor olsa, miras nasıl taksim olunur?
1/6 annesine, 1/8 zevcesine, gerisi oğlu ile kızına ikili birli kalır. Anne ölünce, mirası, hayattaki oğulları ve kızlarına geçer; ölmüş oğlunun çocuklarına geçmez. Bu kadına torunları değil, oğulları ve kızları bakmakla mükelleftir. Amca ve halalar, bakmak mukabilinde, bunun hissesini torunlara devredebilirler. Çünki bu hisse, zaten ileride kendilerine intikal edecektir ve şimdi kanun zaten anneye hisse vermiyor.


1 Eylül 2020 Salı
Alakalı Başlıklar