İmam Züfer’in, hocası İmam Ebu Hanife’ye lazım gelen hürmeti göstermemesi ve lakayt tavırlarından dolayı içtihatlarının mezhepte dikkate alınmadığı doğru mudur?
Anlatılanlar menkıbeden öte geçemez. İmam Züfer, en az İmam Ebu Yusuf kadar büyük bir müçtehittir. Fakat kavilleri, İmam Ebu Hanife, Ebu Yusuf ve Muhammed’in kavilleriyle aynı sağlamlıkta nakledilmiş değildir. Hocasından sonra fazla da yaşamamıştır. Bu sebeple mezhebin bu üç rüknü gibi sayılmamıştır. Bununla beraber 20 kadar meselede Züfer’in kavli ile fetva verilmiştir.


1 Eylül 2020 Salı
Alakalı Başlıklar