İran bayrağındaki güneşe benzer alamet ateşperestlerin sembolü değil mi?
İran, bir Şii devletidir. Ancak öteden beri Zerdüşt mazilerinin hatıralarına sahip çıkmaktadırlar. Çünki Şiilik, İran milliyetçiliği ile paralel bir inanıştır.
1 Eylül 2020 Salı
1 Eylül 2020 Salı
Alakalı Başlıklar