Allah dışında bir şey üzerine yemin edilirse veya “Eğer filan filan olursa şunu yapmaya söz veriyorum” gibi lafızlar yemin sayılır mı?
Yemin ederim, ant içerim, kasem ederim, vallahi, Mushaf hakkı için gibi yemin için kullanılması âdet olan sözlerle yemin olur. Söz veriyorum diyerek yemin etmek adet olmamıştır. Allah dışında sözlere atfen yapılan şey yemin olmaz.


1 Eylül 2020 Salı
Alakalı Başlıklar