Annem, üniversite talebesi olan kız kardeşimi devamlı ev işi yapmaya zorluyor. Böyle bir hakkı var mıdır?
Çocuklar, hangi yaşta olurlarsa olsunlar anne babanın meşru emirlerine uymak mecburiyetindedir. Anne babanın şeriata uygun emirleri vaciptir. Kızları erkeklerle karışık okutmak, dışarıda çalıştırmak caiz değildir. Böyle bir kıza, ev işi zül gelir.
21 Ağustos 2020 Cuma
21 Ağustos 2020 Cuma
Alakalı Başlıklar