Cariye iş yapmaya icbar olunamaz sözünün aslı nedir?
Cariye, hizmetçidir. Vazifesi efendisine hizmet etmektir. Evlat da anne ve babasının hizmetiyle mükelleftir. Takatinin üstünde iş yaptırılamaz demek istenmiştir


21 Ağustos 2020 Cuma
Alakalı Başlıklar