Bir Hanefî, Eş’arî olabilir mi?
Olabilir. İtikatta mezhep ile amelde mezhep arasında zaruri irtibat yoktur. Meşâyihden Mevlana Hâlid, Şâfiî iken, itikatta Mâtürîdî idi.
21 Ağustos 2020 Cuma
21 Ağustos 2020 Cuma
Alakalı Başlıklar