Hazret-i Ömer’in bir cariyeye “kokuşmuş kadın, başörtünü çıkar” dediği doğru mudur?
Hazret-i Ömer, hükümet salahiyetiyle bunu yapmıştı. Nitekim bir cariyenin başında cilbab, yani sokak elbisesi gördüğünde onu kamçısıyla atar ve “Ey deffâr, bu örtüyü kendinden at. Sen hür kadınlara kendini benzetmek mi istiyorsun?” derdi. Deffâr, koku veren, kirli paslı manasına gelir. Kadının hilekârlığından kinayedir. Bu cariyenin, cilbab giyip kendisini hür kadınlara benzeterek herkesi aldatmak istediğini anladığı için böyle yapmıştı.


21 Ağustos 2020 Cuma
Alakalı Başlıklar