Bir Hanefî, Eş’arî olabilir mi?
Olabilir. İtikatta mezhep ile amelde mezhep arasında zaruri irtibat yoktur. Meşâyihden Mevlana Hâlid, Şâfiî iken, itikatta Mâtürîdî idi.


21 Ağustos 2020 Cuma
Alakalı Başlıklar