Wael Hallaq’ın İmkânsız Devlet kitabı, bu zamanda İslâmî bir devlet olamayacağını iddia ediyor. Ne dersiniz?
Son zamanlarda Garb’da ve bizde de ilahiyatçılar arasında çok popüler olan Hallak, sosyal ilimlerin terminolojisi ile fıkhı ve şeriati izah etmeye çalışıyor. Bu da kolay değil. Kitabında dayandığı ve doğru/gerçek kabul ettiği argümanlar münakaşa götürür.


21 Ağustos 2020 Cuma
Alakalı Başlıklar