Osmanlı Devleti’nin son zamanlarında Avrupa’dan kanunlar aldığını biliyoruz. Gayri İslami bir kanun nasıl İslamileştirilir, fıkha uygun hale getirilir?
Hukukun müşterek kısımları vardır. Her hukuk sisteminde aynıdır. Gayri İslâmî kanun olmaz; gayri İslami kaide olur. Bunlar başka hükümlerle değiştirilir. Buna kanun tekniği deniyor. Kaldı ki İslam hukukunun sükût ettiği geniş bir saha vardır. Bu kanunlar o sahada kabul edilmiştir.


21 Ağustos 2020 Cuma
Alakalı Başlıklar