Kişi Müslüman bir ailede büyüdüyse 20 yaşına geldiğinde gayrı Müslim olamaz mı?
Bulûğa erdiğinde İslamiyet’in esas prensiplerinden haberi yoksa Müslüman sayılmaz. Ama mürted olduğu için cezalandırılmaz. Çünki o zamana kadar anne ve babasına tâbi olarak Müslüman idi; hür iradesiyle İslamiyet’i kabul etmiş değildir.
21 Ağustos 2020 Cuma
Alakalı Başlıklar