İslam hukukunda verginin yeri nedir? Vergi ödememek haram mıdır? Vergi ödeyen kişinin ödemeyen kişiler üzerine kul hakkı doğar mı?
Bir İslam devletinde şer’î hukukun toplamayı emr ettiği vergiler vardır. Devlet bu vergileri toplar ve sarf edilmesi gereken yere sarfeder. Bunu vermemek kul hakkı ve günah olur. Bunlar devletin yapması gereken vazifelere yetmezse, halktan ayrıca vergi alabilir. İbn Abidin diyor ki: Haksız yere (zulmen) toplanan vergileri vermemek veya bunu sahte parayla ödemek caiz ise de, kendini tehlikeye atmamak da lazımdır.


21 Temmuz 2020 Salı
Alakalı Başlıklar