Bir kimse mezarının düz yapılıp üzerine çimen ekilmesini vasiyet etse caiz midir?
Bu vasiyete uyulmaz. Zira kabrin tümsekli olması sünnettir; düz mezar Hristiyan âdetidir.


9 Temmuz 2020 Perşembe
Alakalı Başlıklar