Sıkıntılı hâllerdeki birinin “ölsem de kurtulsam” demesinde bir beis var mı?
Caizdir; mecazdır; ama ölümü temenni etmek doğru değildir. Müminin hayatı mematından hayırlıdır. Daha çok hayırlı amel yapabilir.  


9 Temmuz 2020 Perşembe
Alakalı Başlıklar