Erkek ile erkek, kadın ile kadın arasında hürmet-i musahere olur mu? 
Olmaz. Bir adam bir adamla cinsî münasebette bulunsa bile, o adamın kızını alabilir. Bu fiil kadınlar arasında da olsa hürmet-i musahere icabetmez. (İbni Abidin)


16 Mayıs 2012 Çarşamba