Anne, baba ve kardeşlere öşür vermek caiz midir?
Öşür (uşur) toprak mahsulleri zekâtı olduğu için, usul ve füruya, yani ana, baba, dede, nine ile evlat ve torunlara verilmez. Kardeşe ve diğer akrabalara, damat ve geline, üvey anne baba ve üvey evlatlara verilir 


21 Haziran 2020 Pazar
Alakalı Başlıklar