Sultan II. Bayezid'in Kanunnamesi’nin 32. maddesini delil göstererek Osmanlılarda işkence yapıldığını söyleyenlere ne denir?
İslâm-Osmanlı hukukunda işkence yasaktır ve suçtur. Ancak bir suçu işlemiş olan kimseye, suç ile alakalı tafsilatı, (mesela hırsıza, malı nereye sakladığı; katile, suç ortağının kim olduğu gibi) söyletmek için dayakla işkence yapılır. Yoksa itiraf elde etmek için işkence yapılamaz. Böyle elde edilen itiraf da makbul değildir. Bahsettiğiniz maddede, elinde hırsızlık malı olan kimseye, bunu kimden ve nasıl aldığını söylemezse, işkence ile itiraf alınması hükme bağlanıyor. Bunda bir tuhaflık yoktur.
21 Haziran 2020 Pazar
Alakalı Başlıklar