İki yetim akrabamızı yanımıza alıp baktık; bunlar için ayırdığımız zekâtımızı ve topladığımız zekâtları değerlendirmesi için bir kuyumcuya bıraktık. O da iflas etti veya bizi dolandırdı. Bu meblağ gitti. Çocuklar büyüdü; paradan haberleri yoktur. Ne yapmamız lazımdır?
Çocuğa zekât verilir. Bunu vasisi onun namına kabzedip saklar veya o çocuk için sarf eder. Bu zekâttan çocuklara harcadığınız kısım düşer; geri kalanı yeniden fakirlere veya fakirseler çocuklara vermeniz icap eder. Zira üzerinizde borçtur; kuyumcunun batması ile kurtulmuş olmazsınız. Kuyumcu fakirse, bu borcu ona zekât olarak verebilirsiniz.
20 Haziran 2020 Cumartesi
Alakalı Başlıklar