Satın aldığı tarlada mezar varsa nasıl hareket edilir?
Bilmeden almışsa, satıcıya mezarı sökmesini söyler. Sökmezse, üstünü sürmekte beis yoktur. Zira Fetava-yı Hindiyye’de der ki: “Bir cenaze, başka bir kimsenin yerine ve yerin sahibinin izni olmadan defnedilmiş olursa; bu halde mal sahibi isterse cenazeyi çıkarttırır; dilerse o kabri düzleyip üzerinde ziraat yapar”.


20 Haziran 2020 Cumartesi
Alakalı Başlıklar