Gelişmiş Arama İçin Tıklayınız!

Çocuğumuza Leylâ Aksâ ismini koymamızın mahzuru var mıdır? 
Aksâ, en uzak manasına gelir ki, böyle isim olmaz. Leylâ adında bir sahabi hanım vardır. İlk Müslümanlardandır. Kureyş’ten Âmir bin Rebia’nın zevcesidir.


13 Haziran 2020 Cumartesi
Alakalı Başlıklar