Dürrü’l-Mearif’te şöyle buyuruluyor: “Allahü tealaya iman farzdır. Bu sözün üç manası olduğunu bildirdiler. Birisi, Allahü tealanın vahdaniyyetine inanmak. İkincisi meydana gelen işi Allahü tealanın kazasından bilmek. Üçüncü, karşılaşılan her sevinç ve kederi Allahü tealadan bilmek, Allahü tealadan olduğunu söylemek, Allahü tealadan görmek, kederin gelmesinden sevinmek, acılardan dolayı memnun olmaktır”. O halde insan başına gelen acılara kederlere memnun olmaz, sevinmezse, üzülürse, farzı terkedip haram mı işlemiş oluyor? Ya da küfre mi düşüyor?
Kastedilen, hayır ve şerrin Allah’tan olduğuna inanmaktır veya kâmil iman kastediliyor.
13 Haziran 2020 Cumartesi
Alakalı Başlıklar