Müctehidde olması gereken hususiyetler sıralanırken Kur’an-ı Kerimi ezbere bilmek maddesi de geçiyor. Eshab-ı kirâmın da tamamı için müctehid deniyor. Eshabın hepsi Kur’an-ı kerimin tamamını ezbere bilmiyordu. Bu vaziyette nasıl müctehid oluyorlar?
Eshâb-ı kirâmın hepsinin müctehid olduğu ihtilaflıdır. Eshab-ı Kiram Kur’an-ı Kerimin nüzulü zamanında yaşadılar. Âyet-i kerimeler tedricen geliyordu. Gerek Peygamber’e, gerekse birbirlerine sorarak Kur’an âyetlerini öğrenme imkânı vardı. O zaman için Kur’an-ı Kerimin tamamını ezberlemek mümkün de, kolay değildi. Bu kadarı onlar için kâfi idi. kaldı ki hepsi müctehid sayılsa bile, pek azı ictihad etmiştir.


13 Haziran 2020 Cumartesi
Alakalı Başlıklar