Bir subayın tayini operasyon mıntıkasına çıksa, zevcesi gitmesine izin vermeyip, o vazifeyi kabul etme, istifa et, başka işe gir, seni eve almam, çocuğunu göstermem dese, ne lazım gelir?
Kadının böyle bir hakkı yoktur.
13 Haziran 2020 Cumartesi
Alakalı Başlıklar