“Ey vatan gözyaşların dinsin yetiştik şimdi biz” diye başlayan bir marş var. Bunu dinlemek uygun mudur?
Mülkiye talebesi Cemal Edhem Bey’in -Jön Türklerin fikriyatından izler aksettiren- hamasi güftesi üzerine Giriftzen Âsım Bey’in oğlu Musa Süreyya Bey’in bestesidir. İkisi de hoştur.
13 Haziran 2020 Cumartesi
Alakalı Başlıklar