İmam-ı Azam ve diğer mezhep imamları hangi tarikata bağlı idiler?
Hepsi tasavvuf ile meşgul olmuş; büyük birer evliya ve mürşittir. O zamanlar şimdi bildiğimiz tarikatlar teşekkül etmemişti. Onlar da bir mürşid-i kâmilin dizinin dibinde kemâle geldiler. İmam Ebu Hanife ve İmam Mâlik, Cafer Sadık’tan, İmam Şâfiî, Maruf Kerhî’den, Ahmed bin Hanbel, Zünnun Mısrî ve Bişr Hâfî’den feyz almıştır.
5 Haziran 2020 Cuma
Alakalı Başlıklar