Kanın abdesti bozduğunda mezhepler arasında ihtilaf vardır. Her hususu Efendimize arz eden sahabe, abdest gibi mühim bir hususta neden sual sormadılar?
Kan, Hanefi mezhebinde abdesti bozar. Hanbelî'de az ise bozmaz. Diğer iki mezhebde hiç bozmaz. Dârekutnî’nin Temim Dârî’den rivayet ettiği “Her akan kandan ötürü abdest almak vardır” ve İbni Mâce’nin Âişe’den rivayet ettiği “Kim namazda iken kusar veya burnundan kan gelirse, abdest alsın” hadis-i şerifleri, Hanefîlerin delilidir. Hanbelîler, İbni Abbas'ın "Kan fazla olursa, abdest gerekir" sözünü delil alır. Diğer müctehidler ise, yine Dârekutnî ve Beyhakî’de geçen “Resulullah kan aldırdı ve abdest almadan namaz kıldı” hadis-i şerifini delil alırlar. Hanefîler bunu mensuh sayar veya tevil eder.  Ashab-ı Kiram, o kadar edepli idiler ki, Hz Peygamber'e sual sormaya çekinirlerdi. İcap edeni Resulullah söylerdi. Belki de sordular; zamanımıza kadar ulaşmadı. Mezhep imamları Hz Peygamber’in farklı tatbikatından farklı neticelere varmıştır. Zaten Şâri de böyle istemektedir. Ümmetin âlimlerinin ihtilafı, rahmettir. Kan mutlak bozuyor olsaydı, Müslümanların işi zor olurdu. Böyle olmasında da bir hikmet vardır.


5 Haziran 2020 Cuma
Alakalı Başlıklar