İslâmiyetten önceki dinlerde de farz, vacib, haram, mekruh, müfsid, sünnet, mübah, müstehab gibi hükümler var mıydı?
Her dinde Âmentü aynıdır. Şeriat başkadır. Orada da ef’al-i mükellefîn vardır. Orijinal halini bilemeyiz. Şimdi Yahudilik ve Hristiyanlıkta da benzer bir sistem vardır.
5 Haziran 2020 Cuma
Alakalı Başlıklar