Mehir, zekât nisâbına katılır mı?
Mehir borcunu, erkek nisabdan düşer; mehr alacağını kadın nisaba katmaz.


8 Mayıs 2012 Salı
Alakalı Başlıklar