Üç talâk ile boşayan kişinin hülle yapmadan tekrar nikâh yapması câiz midir?
Hayır. Hülle (hulle), âyet-i kerimenin emridir. Üç talâk ile boşanmış bir erkek, zevcesi bir başka erkekle evlenip, zifafa girdikten sonra, bu evlilik ölüm veya boşanma ile sona ermeden bu kadınla tekrar evlenemez.


8 Mayıs 2012 Salı
Alakalı Başlıklar