Bir fıkıh kitabında “Allahü teala bazı melekleri peygamber olarak seçmiştir” yazıyor. Bunu nasıl anlamalıdır?
Melekler, peygamberlere Allah’ın vahyini getirirler. Mesela Brahma dininin kurucusu, Birmiha adında bir melek olduğu rivayet edilir. Burada peygamber tabiri, elçi manasınadır.
3 Mayıs 2020 Pazar
Alakalı Başlıklar