Birinin soylu olduğuna nasıl karar veriliyor? İlk soylu kimdi?
Soyluluk tamamen sosyal, tarihi ve dini sebeplerle taayyün eder. Bir zafer kazanmak, liderlik yapmak, tarihi bir muafiyet elde etmek bunun başlangıcıdır. Ondan sonra gelenler aynı karizma ve hükümranlığı sürdürürse, soyluluk teşekkül eder. Ondan sonra soyluluk sistemleşir. Hükümdar tarafından soyluluk unvanı verilir. Her cemiyette bunun teşekkülü ve ortadan kalkması farklıdır. Bir köylünün soylu olması çok zordur. Avrupa asaletinde soylular umumiyetle savaş lordlarıdır. Bunlar, Latinlerde, şehir kurmuş, savaş kazanmış, kral yapmış kişilerdir; Cermenlerde ise kabile reisleridir.
3 Mayıs 2020 Pazar
Alakalı Başlıklar