Abdülhakim Arvasi hazretleri mezhep imamları gibi müctehid miydi?
Bütün hakiki mürşid-i kâmiller, tasavvufta, velâyet; fıkıhta ictihad makamındadır. Fakat ictihad etmeyip bir mezhebi taklit ederler.
3 Mayıs 2020 Pazar
Alakalı Başlıklar