Medrese tahsili kadınlara da veriliyor muydu?
Kadınlarla erkeklerin bir arada bulunması mümkün görülmediği için İslâm cemiyetinde kadınlara müteveccih medreseler yoktur. Bunlara sadece erkek talebeler alınır. Kadınlar mahalle (sıbyan) mektebinde ilk tahsil görürler ve ailelerinin entellektüel seviyesine göre evde hususi tahsil alabilirler. Kadın cerrah ve doktor yoktur; sadece ebeler vardır Bunlar usta-çırak münasebetiyle yetişir. Sarayda hekime kadın ve ebe kadın diye anılan vazifeliler de bu şekilde yetişmiştir. O zaman bütün dünyada cerrah ve tabipler hastanelerde usta-çırak münasebetiyle yetişirdi.
3 Mayıs 2020 Pazar
Alakalı Başlıklar