Darülharbde ihtida eden biri, ebeveynlerinin kabirlerini ziyaret edebilir mi? Hayatta olanları ziyaret etmesi, hasta olanları yoklaması, cenazelerine katılması caiz midir?
İslâmiyet düşmanlık etmeyen gayrı Müslimlere iyilik etmeyi men etmez. Âyet-i kerime ve sünnet ile sabittir. Sahabe-i kirama, bu müsaade verilmiştir. Resulullah, Zübeyr’in evine gittiğinde, kapıda bir kadın gördü. Baldızı Esma’ya sordu. Annesinin kendisini ziyarete gediğini; ama henüz Müslüman olmadığı için içeri almadığını söyledi. O esnada “Allah, din uğrunda sizinle savaşmayan, sizi yurdunuzdan çıkarmayan kimselere iyilik yapmanızı ve onlara karşı âdil davranmanızı men etmez. Allah âdil olanları sever” mealindeki Mümtehine suresinin 8. âyeti kerimesi nazil oldu. Ebu Talib ölünce, Resulullah Hazret-i Ali’ye cenaze ile uğraşmasını emretti. Sahabeden de cenazeye iştirak edenler oldu.


3 Mayıs 2020 Pazar
Alakalı Başlıklar