Mezhep taklidi sadece 4 mezhepte mi olur? Mesela bir insan bir meselede İmam Evzâî’inin ictihadını taklid edebilir mi?
Hayır, çünkü 4 mezheb dışındaki müctehidlerin ictihadları sahih ve mazbut bir şekilde nakledilmiş değildir. 


3 Mayıs 2020 Pazar
Alakalı Başlıklar